• Rok szkolny
  • Przedmiot
  • Okręg
  • Szukaj
  • 2023/2024

  • międzynarodowy

    • Lucjan Krajewski

    • Wyróżnienie
    • XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Inne Spojrzenie" - Sosnowiec 2024 · międzynarodowy · 2023/2024
    • Adam Horodecki

    • Nagroda
    • XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Inne Spojrzenie" - Sosnowiec 2024 · międzynarodowy · 2023/2024
  • krajowy

    • Antonina Kujawska

    • III miejsce
    • XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. · krajowy · 2023/2024
    • Jakub Jóźwiak

    • I miejsce
    • XII Ogólnopolskim Konkursie Gramatyczno-Ortograficznym im. ks. Onufrego Kopczyńskiego · krajowy · 2023/2024
    • XII Ogólnopolskim Konkursie Gramatyczno-Ortograficznym im. ks. Onufrego Kopczyńskiego,
    • Piotr Surdacki

    • Wyróżnienie honorowe
    • 19 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „PODRÓŻ POCIĄGIEM W SZAROŚCI” - RAWICZ 2024 · krajowy · 2023/2024
    • Na konkurs napłynęły 2064 prac z terenu całej Polski. Nadesłane prace wykonano w rozmaitych technikach plastycznych: rysunkowych, malarskich, graficznych, fotograficznych. Zgodnie z regulaminem jury rozpatrywało je w czterech kategoriach wiekowych. W tegorocznej edycji konkursu jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny prac.
    • Bianka Arendarska

    • Wyróżnienie honorowe
    • 19 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „PODRÓŻ POCIĄGIEM W SZAROŚCI” - RAWICZ 2024 · krajowy · 2023/2024
    • Nadia Witasik

    • Nagroda
    • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "W koronach drzew" - Białystok 2024 · krajowy · 2023/2024
    • Szkoła

    • 108 miejsce w kraju
    • Ogólnopolski Ranking Szkół · krajowy · 2023/2024
    • I miejsce w Gorzowie Wielkopolskim
    • Adam Horodecki

    • I miejsce w województwie
    • Ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny · krajowy · 2023/2024
    • Miejsca podane są w skali województwa
    • Maksymilian Wurszt

    • I miejsce w województwie
    • Ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny · krajowy · 2023/2024
    • Miejsca podane są w skali województwa
    • Rafał Michniewicz

    • I miejsce w województwie
    • Ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny · krajowy · 2023/2024
    • Miejsca podane są w skali województwa
    • Urszula Nowicka

    • I miejsce w województwie
    • Ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny · krajowy · 2023/2024
    • Miejsca podane są w skali województwa
    • Jagoda Lipko

    • wynik bardzo dobry
    • Ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny · krajowy · 2023/2024
    • Miejsca podane są w skali województwa
    • Antoni Kaczmarek

    • wynik bardzo dobry
    • Ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny · krajowy · 2023/2024
    • Miejsca podane są w skali województwa
    • Hanna Kaszuba

    • wynik bardzo dobry
    • Ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny · krajowy · 2023/2024
    • Miejsca podane są w skali województwa
    • Błażej Kowalik

    • wynik bardzo dobry
    • Ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny · krajowy · 2023/2024
    • Miejsca podane są w skali województwa
    • Wojciech Murmyło

    • wynik bardzo dobry
    • Ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny · krajowy · 2023/2024
    • Miejsca podane są w skali województwa
    • Olaf Kościukiewicz

    • wynik bardzo dobry
    • Ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny · krajowy · 2023/2024
    • Miejsca podane są w skali województwa
    • Hanna Przybyszewska

    • wynik bardzo dobry
    • Ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny · krajowy · 2023/2024
    • Miejsca podane są w skali województwa
    • Hanna Lewy

    • wynik bardzo dobry
    • Ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny · krajowy · 2023/2024
    • Miejsca podane są w skali województwa