• W latach 2017/ 2019 realizowaliśmy projekt pod nazwą Przedszkolna Akademia Talentów.

   Stworzyliśmy innowacyjną uczelnię dla przedszkolaków. Studentami uczelni były dzieci
   w wieku 5 lub 6 lat. Zajęcia odbywały się  w terminie od października do maja, dwa razy w miesiącu w cyklach dwugodzinnych . Miały charakter warsztatowy (nauka poprzez działanie). Program Akademii oparty był na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Według tej teorii każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione i to na wiele sposobów, ma ono kilka różnych rodzajów inteligencji, wśród nich jedna jest dominująca. Może to być inteligencja werbalna (językowa), matematyczno-logiczna, wizualno-przestrzenna, fizyczno-kinestetyczna, muzyczna, przyrodnicza, interpersonalna oraz intrapersonalna. Działając w oparciu tę teorię zaproponowaliśmy naszym małym studentom warsztaty, dzięki którym rozpoznawaliśmy, rozbudzaliśmy i rozwijaliśmy każdą z wymienionych inteligencji.

   Były to zajęcia ogólnorozwojowe rozbudzające ciekawość Świata: muzyczne, plastyczne, techniczne, przyrodnicze, matematyczne, logiczne, kulinarne oraz warsztaty z programowania.
   Program w zamyśle skierowany był do przyszłych uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego, ale skorzystały też z niego inne dzieci.
   Program był wysoko oceniany przez rodziców i nauczycieli.

   Był to program autorski, którego koncepcję opracowały Bogusława Wiśniewska i Agnieszka Wojtkowiak - Czypar. Koordynatorem programu była Agnieszka Wojtkowiak – Czypar. Program poszczególnych zajęć opracowali prowadzący zajęcia: Beata Laszecka, Marzena Mieczyńska, Lech Jakubowski, Małgorzata Knutowicz, Mira Jezierska, Ewa Gajewska – Kiepura, Monika Mazurek, Zofia Dajworska _ Baran, Anna Materska – Jakubowicz, Agnieszka Wojtkowiak – Czypar. Za sprawy techniczne odpowiedzialna była Anna Materska – Jakubowicz.

   Przedszkolna_Akademia_Talentow.pdf