• Wymiana międzynarodowa młodzieży rozpoczęła się serią wyjazdów i spotkań w programie Comenius, adresowanym do nauczycieli i uczniów szkół europejskich. Odbyły się spotkania z młodzieżą z Walencji - kilkakrotne podróże i wzajemne poznawanie się (2010 - 2016). Największe przedsięwzięcie to dwuletnia współpraca naszej szkoły ze szkołami w Hiszpanii, Francji i Turcji (2012 – 2014). Działo się bardzo dużo.

    Kronika projektu na portalu Tumblr http://tavernesblaq.tumblr.com/ , krótkie filmy o szkole, mieście i regionie zrealizowane przez uczniów, fotorelacje, film z pobytu w Polsce grup z Turcji, Francji i Hiszpanii nakręcony przez uczestnika, uczniowskie graffiti na murze szkolnym, koncert i płyta muzyczna nagrana na żywo Lullabies of  the  world

     Mój kolega/Moja koleżanka z Turcji, Francji i Hiszpanii – uczniowskie teksty o doświadczeniach ze spotkań międzynarodowych we Francji i w Polsce

    Fairy Tale "Quaterland" –  zapis na płycie   warsztatów integracyjnych, warsztaty Chemia dla początkujących, koncert "Polskie przeboje"

    Spotkanie w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu z pokazem tradycyjnego wypieku chleba, zabawy i piosenki integracyjne przy ognisku, baśń O Waligórze i Wyrwidębie w ilustracjach uczniów, frazeologizmy angielskie i polskie w formie obrazkowej (prace uczniów)

    Spektakl Opowieść wigilijna Ch. Dickensa zrealizowany przez uczniów. Film Spoleczna is also happy , Tableau Vivant w Walencji – obraz Jana Matejki Konstytucja Trzeciego Maja

    Tradycyjne gry i zabawy polskie.

    W ramach projektów nasi uczniowie nawiązali kontakty z młodzieżą z Europy, wykorzystując i doskonaląc znajomość języka angielskiego.

    Wymiana

    Projekt Comenius

    We Learn We Play cz.1

    We Learn We Play cz.2

    We Learn We Play cz.3