• Szkoła nasza powstała w 1990 roku i była odpowiedzią na potrzeby rodziców, szukających dla swoich dzieci placówki, która będzie nie tylko kształcić, ale przede wszystkim wychowywać młode pokolenie otwarte na świat. Od lat budujemy klimat wzajemnego zaufania, inspiracji i pomocy. Nasze atuty: wieloletnie doświadczenie, ciągłe poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, otwartość na zmieniająca się rzeczywistość, pozwalają nam cieszyć się opinią najlepszej szkoły w mieście. Absolwenci naszej szkoły to ludzie, którzy nie boją się wyzwań, świadomie podejmują odważne decyzje i odnoszą sukcesy.

    Pozwól swojemu dziecku bawić się, uczyć i odkrywać swoje mocne strony.

    Rozwijamy pasje

    • realizujemy ciekawe zajęcia dodatkowe w każdej grupie wiekowej: między innymi koło eksperymentalne, koło szachowe, klub wolontariatu, koła przedmiotowe, muzyczne (zespół wokalno-instrumentalny), plastyczne, artystyczne (Klub Przyjaciół Żółwia Franklina, Mali Odkrywcy, teatrzyk kukiełkowy, teatrzyk malucha, taniec towarzyski), sportowe (judo, unihokej, pływanie),
    • zajęcia wzbogacające program nauczania: lekcje muzealne, wycieczki krajowe i zagraniczne, zajęcia "W miejscach pracy naszych rodziców"
    • organizujemy koncerty, festiwale i konkursy.

    Wspieramy w rozwoju

    • pracujemy metoda tutoringu, czyli edukacji spersonalizowanej, której celem jest wspomaganie ucznia w rozwoju zgodnie z jego zainteresowaniami i predyspozycjami,
    • prowadzimy "Odyseję Umysłu" czyli treningi kreatywnego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów,
    • nauczamy języków obcych, zapewniając ich biegłą znajomość,
    • realizujemy szeroką gamę programów profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa młodego człowieka.

    Rozbudzamy ciekawość

    • organizujemy spotkania z inspirującymi ludźmi, miedzy innymi: podróżnikami, pisarzami, autorami podręczników, sportowcami,
    • prowadzimy międzynarodowe wymiany uczniów,
    • organizujemy ciekawe wycieczki, wyjazdy na zielone szkoły.

    Co oferujemy

    • naukę w osiemnastoosobowych klasach - nauczanie ukierunkowane na indywidualne potrzeby i możliwości uczniów,
    • wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę kreatywnych pedagogów,
    • zwiększoną liczbę godzin matematyki, języka polskiego oraz języków obcych,
    • naukę języka angielskiego od pierwszej klasy, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych w tygodniu,
    • naukę języka niemieckiego, jako drugiego języka nowożytnego, już od czwartej klasy,
    • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
    • naukę w salach wyposażonych w tablice interaktywne i komputery,
    • nowoczesny kompleks sportowy, plac zabaw i siłownię,
    • opiekę nad dziećmi od 700 do 1630.