• Stowarzyszenie Edukacyjne powstało w 1990 roku. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej, a od 1999 roku również gimnazjum. Do Stowarzyszenia Edukacyjnego może przystąpić rodzic, którego dziecko uczęszcza do jednej ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie. Członkowie Stowarzyszenia raz na dwa lata wybierają spośród siebie na Walnym Zgromadzeniu Zarząd Stowarzyszenia, który prowadzi bezpośredni nadzór nad szkołami. Obie szkoły posiadają wszystkie uprawnienia szkół publicznych.

    Zarząd Stowarzyszenia:

    Greta Starecka - Kwaśny - Prezes Zarządu
    Michał Kałużny - Wiceprezes Zarządu
    Anna Maciejewicz - Sekretarz
    Aneta Nowakowska - Członek Zarządu
    Ewa Książek- Członek Zarządu
    Przemysław Kapsa  - Członek Zarządu

    e-mail: zarzad@spolecznaszkola.pl

    Komisji Rewizyjna:

    Jakub Dowlaszewicz - Przewodniczący Komisji
    Joanna Matkowska-Peszko Zastępca Przewodniczącego Komisji
    Kamila Wieczorek - Członek Komisji

     

    Dokumenty do pobrania:


    Statut_Stowarzyszenia.pdf


    Deklaracja_przystapienia_do_Stowarzyszenia_Edukacyjnego.docx