• Szkoła Dialogu

        Podczas ogólnopolskiej Gali nasza szkoła otrzymała tytuł Szkoły Dialogu. Działający od 2008 roku program edukacyjny ma na celu zapoznanie uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Uczestnicy poznają przeszłość swoich miejscowości, przygotowują filmy i gry miejskie, a także realizują różnorodne działania pod hasłem Przeszłość kluczem do przyszłości.

        Elżbieta Grochola