• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

    Kalendarz_roku_szkolnego_2023_2024.pdf

     

    I semester: 04.09.2022r. – 19.01.2024r.

    II semester: o22.01.2024r. – 21.06.2024r.

    04.09. 2023 – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

    23.12 – 31.12. 2024 – zimowa przerwa świąteczna

    12.02 – 25.02.2024 – ferie zimowe

    14.05.2024 – egzamin ósmoklasisty – język polski

    15.05.2024 – egzamin ósmoklasisty – matematyka

    16.05.2024 – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

    28.03.2024 – 02.04.2024 – wiosenna przerwa świąteczna

    21.06.2028 – zakończenie roku szkolnego

    21.06.2024 – 31.08.2024 – ferie letnie

     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

    14.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024 - egzaminy

    29.04.2024, 30.04.2024, 02.05.2024, 31.05.2024

     

    Zebrania z rodzicami

    04.09.2023 – zebranie  kl. I

    12.09.2023 – zebranie kl. II - VIII

    24.10.2023 – dzień otwarty

    05.12.2023 – zebranie indywidualne z uczniami i rodzicami

    05.03.2024 – dzień otwarty

    23.04.2024 dzień otwarty

    21.05.2024  – zebranie indywidualne z uczniami i rodzicami

     

    Tydzień wycieczek

    13.05.2024 – 17.05.2024 – kl. I – III

    10.06.2024 – 13.06.2024 – kl. IV - VIII