• W latach 2015/2019  w Społecznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego realizowaliśmy program edukacji spersonalizowanej pod nazwą TUTORING.
   Program był programem dedykowanym Colegium Wratislavience we Wrocławiu. Wyszkoliliśmy 12 certyfikowanych tutorów, a pięciu z nich otrzymało indywidualną akredytację. Spełniliśmy wszystkie warunki i w roku 2019 otrzymaliśmy akredytację jako placówka.

   Program skierowany był początkowo dla uczniów kl. II gimnazjum, a po likwidacji gimnazjów dla uczniów klas VII szkoły podstawowej, którzy chcieli się rozwijać, którzy lubili wyzwania, którzy poszukiwali własnej drogi, którzy chcieli poznać swoje mocne strony i je rozwijać.
   Program był nowatorskim programem rozwojowym, dzięki któremu uczniowie mogli pracować indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela-tutora. Podczas spotkań uczeń pracował z tutorem nad własnym rozwojem, a więc np. poznaniem siebie, wybranego obszaru wiedzy, rozwinięciem umiejętności samodzielnego jej zdobywania oraz tym, jak może wykorzystać własne talenty. Między spotkaniami, a także po zakończeniu cyklu spotkań uczeń pracował nad sobą, wykonywał różne zadania, był zaangażowany w proces samodoskonalenia.
   Programem tym objętych było około 100 uczniów.
   Uczniowie wyznaczali cele, planowali, motywowali się i byli motywowani, monitorowani, dokonywali ewaluacji swoich działań, a na koniec świętowali.
   Program był wysoko oceniany przez uczestników, ich rodziców i samych tutorów. Mieliśmy okazję podzielić się jego efektami podczas Krajowego Forum Tutoringu, a także na forum międzynarodowym.

   Programem kierował zespół w składzie: Bogusława Wiśniewska – koordynator oraz Joanna Kałużna, Barbara Rakoczy, Zofia Dajworska – Baran. Jako tutorzy pracowali (oprócz wyżej wymienionych) Monika Mazurek, Jarosław Szyjkowski, Joanna Butkiewicz, Agnieszka Wojtkowiak – Czypar, Beata Laszecka, Małgorzata Knutowicz, Teresa Łukjan, Anna Wachnik.