• Etyka nie tylko dla smyka

    W latach ubiegłych w klasach I-III SP realizowany był pilotaż projektu „Etyka nie tylko dla smyka”, którego organizatorami byli Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

    Celem projektu było rozwijanie u młodszych uczniów postaw moralno-etycznych, uwrażliwianie na świat wartości, kształtowanie umiejętności dokonywania etycznych wyborów i przyjmowania za nie odpowiedzialności oraz przygotowanie dzieci do uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym.

    Pilotażem projektu "Etyka nie tylko dla smyka" objętych zostało 230 szkół w całej Polsce, w tym 11 z województwa lubuskiego.

    Agnieszka Wojtkowiak-Czypar