MENU

.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Edukacyjne powstało w 1990 roku. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej, a od 1999 roku również gimnazjum. Do Stowarzyszenia Edukacyjnego może przystąpić rodzic, którego dziecko uczęszcza do jednej ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie. Członkowie Stowarzyszenia raz na dwa lata wybierają spośród siebie na Walnym Zgromadzeniu Zarząd Stowarzyszenia, który prowadzi bezpośredni nadzór nad szkołami. Obie szkoły posiadają wszystkie uprawnienia szkół publicznych.

Zarząd Stowarzyszenia:

Dorota Jaroszyńska - Prezes Zarządu
Greta Starecka - Kwaśny - Wiceprezes Zarządu
Anna Maciejewicz - Sekretarz
Aneta Nowakowska - Członek Zarządu
Ewa Rudomina - Sanocka - Członek Zarządu
Przemysław Kapsa  - Członek Zarządu

e-mail: zarzad@spolecznaszkola.pl

Komisji Rewizyjna:

Jacek Przybylski - Przewodniczący Komisji
Jakub Dowlasiewicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Joanna Matkowska-Peszko - Członek Komisji