MENU

.

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022  dzieci ubezpieczone są w w  WINER Towarzystwo Ubezpieczeń. 

Składka 30 zł., suma ubezpieczenia 10.000 zł. w załączeniu kilka dokumentów.

Szczegółowe informacje:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu jest dostępna na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej UNIQA

https://liblink.pl/hQyzHehiKY

https://liblink.pl/KUUP9Wutkv