MENU

.

„Etyka nie tylko dla smyka”,

W roku szkolnym 2014/2015 w klasach I-III SP realizowany jest pilotaż projektu „Etyka nie tylko dla smyka”, którego organizatorami są Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Celem projektu jest rozwijanie u młodszych uczniów postaw moralno-etycznych, uwrażliwianie na świat wartości, kształtowanie umiejętności dokonywania etycznych wyborów i przyjmowania za nie odpowiedzialności oraz przygotowanie dzieci do uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym.

Pilotażem projektu "Etyka nie tylko dla smyka" objętych zostało 230 szkół w całej Polsce, w tym 11 z województwa lubuskiego.


Agnieszka Wojtkowiak-Czypar