MENU

.

Przedszkolna Akademia Talentów

Przedszkolna Akademia Talentów oparta jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Według tej teorii każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione i to na wiele sposobów, ma ono kilka różnych rodzajów inteligencji, wśród nich jedna jest dominująca. Może to być inteligencja werbalna (językowa), matematyczno-logiczna, wizualno-przestrzenna, fizyczno-kinestetyczna, muzyczna, przyrodnicza, interpersonalna oraz intrapersonalna. Działając w oparciu tę teorię pragniemy zaproponować naszym małym studentom warsztaty, dzięki którym spróbujemy rozpoznać, rozbudzić i rozwinąć każdą z wymienionych inteligencji.

Zasady działania

Studentami uczelnie będą dzieci w wieku 5 lub 6 lat. Zajęcia odbywać się będą w terminie od października do maja dwa razy w miesiącu w cyklach dwugodzinnych . Będą miały charakter warsztatowy ( nauka poprzez działanie ). O dokładnych terminach poinformujemy zainteresowane osoby. Aby otrzymać dyplom ukończenia uczelni dziecko musi uczestniczyć w 80% zajęć.

Harmonogram zajęć 2018-2019

Zajęcia będą odbywały się w czwartki od godz. 17.00 do 19.00 w terminach:

Październik:

04.10 - Inauguracja

18.10