MENU

.

Regulamin korzystania z placu zabaw

 1. Właścicielem placu zabaw jest Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.
  Obiekt jest monitorowany.
 2. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci od 6 do 12 roku życia. Jest do dyspozycji uczniów szkoły.
 3. Warunkiem korzystania z przyszkolnego placu zabaw jest zaznajomienie się i akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Z placu można korzystać wyłącznie pod opieką wychowawcy lub nauczyciela w godzinach od 7:00 do 16:30. W pozostałych godzinach za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni.
 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystając z poszczególnych urządzeń należy przestrzegać maksymalnej ilości dzieci na urządzeniu:
  • karuzela talerzowa (stojąca)– max 4 dzieci
  • karuzela talerzowa z ławeczkami do siedzenia– max 6 dzieci
  • huśtawka – bujak sprężynowy – max 4 dzieci
  • ścianka wspinaczkowa – max 3 dzieci
  • pająk – max 4 dzieci
  • huśtawka „Bocianie gniazdo”– max 2 dzieci (do 75 kg łącznie)
 6.  Z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
  • w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe
  • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek i dachu zamku
  • zabronione jest przekraczanie wskazanej ilości dzieci na urządzeniu
  • zabronione jest wystawianie nóg i rąk poza obszar karuzel talerzowych oraz huśtawki „Bocianie gniazdo”
  • zabronione jest skakanie z urządzeń zabawowych
 7. Na placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • zaśmiecania terenu
  • dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych
  • celowego wysypywania piachu poza obręb piaskownicy
 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia prosimy zgłaszać do Dyrektora szkoły.
 9. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza godzinami otwarcia placówki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2015r.

Telefony alarmowe :
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999