MENU

.

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

I semestr  01.09.2022r. – 29.01.2023r.

II semestr 30.01.2023r. – 23.06.2023r.

01.09. 2022r.  – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14.10.2022r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.12 – 31.12. 2022r. – zimowa przerwa świąteczna

30.01 – 12.02.2023r. – ferie zimowe

23.05.2023r. – egzamin ósmoklasisty – język polski

24.05.2023r. – egzamin ósmoklasisty – matematyka

25.05.2023r. – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

06.04 – 11.04.2023r. – wiosenna przerwa świąteczna

23.06.2023r. – zakończenie roku szkolnego

24.06 – 31.08.2023r. – ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2022r., 02.05.2023r. , 09.06.2023r.

23.05, 24.05, 25.05.2023r. – egzaminy

 

Zebrania z rodzicami

06.09 – zebranie  kl. I

13.09 – zebranie kl. III - VIII

25.10 – dzień otwarty

13.12 – dzień otwarty

24.01 – zebranie

28.03 – dzień otwarty

16.05 – zebranie

Tydzień wycieczek

15.05 – 19.05.2023 – kl. I – III

29.05 – 02.06.2023 – kl. IV - VIII

Dokumenty do pobrania: