MENU

.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

I semestr  01.09.2021r. – 30.01.2022r.

II semestr 31.01.2022r. – 24.06.2022r.

01.09. 2021r.  – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23.12 – 31.12. 2021r. – zimowa przerwa świąteczna

17.01 – 28.01.2022r. – ferie zimowe

24.05.2022r. – egzamin ósmoklasisty – język polski

25.05.2022r. – egzamin ósmoklasisty – matematyka

26.05.2022r. – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

14.04 – 19.04.2022r. – wiosenna przerwa świąteczna

24.06.2022r. – zakończenie roku szkolnego

25.06 – 31.08.2022r. – ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

12.11.2021R., 02.05.2022r. , 27.05.2022r., 17.06.2022r.

24.05, 25.05, 26.05.2022r. – egzaminy

 

Zebrania z rodzicami

7.09 – zebranie

26.10 – dzień otwarty

7.12 – dzień otwarty

8.02 – zebranie

29.03 – dzień otwarty

31.05 - zebranie